Bakgrunn

Det er med stor glede og iver at vi har fått innvilget prosjektmidler fra Stiftelsen Dam til å gjennomføre ambulerende praktiske hørselskurs ved sykehjem i Trøndelag og Innlandet fylke.

I forbindelse med at Covid-19 pandemien har vedvart i 2 år, har den gitt store konsekvenser for blant annet eldre høreapparatbrukere som er bosatt ved sykehjem. I lengre perioder har de vært isolert fra omverden for å unngå fare for å bli smittet, og å utvikle alvorlig sykdom. Som følge av isolasjon og nedstenging har beboere med høreapparater i liten grad hatt tilgang til ekstern audiografkompetanse da beboerne bør unngå reise til høresentraler eller avtalespesialistklinikker.

De aller fleste beboere som bruker høreapparater er avhengig av bistand fra helsepersonell eller pårørende i forhold til både bruk og vedlikehold av høreapparater. De klarer i liten grad å mestre dette selv. I mange tilfeller opplever derfor beboere økt isolasjon når høreapparatene ikke fungerer som ønsket.

Helsepersonell som jobber med beboerne opplever også frustrasjon over å ikke strekke til, og ikke ha god nok kunnskap eller nødvendig utstyr til å kunne gjennomføre praktisk service og vedlikehold av høreapparater, som den enkelte beboer er avhengig av.

Vi vil i dette prosjektet legge til rette for en praktisk tjeneste ut til sykehjem i Trøndelag og Innlandet fylke, som blant annet skal sikre økt kompetanse og oppfølging rundt hørsel, høreapparater og kommunikasjonsstrategier hos helsepersonell som jobber tett på beboere som bruker høreapparater. Det skal gjennomføres “learning by doing”-kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater, utdeling av servicebag til høreapparater tilknyttet tjenesten, samt innfasing av rutiner for hvordan oppfølging av høreapparatbrukere ved sykehjemmet kan struktureres og gjennomføres i etterkant av kurset.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 16 mnd i 2022 og 2023, og vi har som målsetting om å gjennomføre inntil 150 kurs med inntil 1500 deltakere i Trøndelag og Innlandet fylke. Det forventes at beboere ved aktuelle sykehjem vil få større utbytte av sine høreapparater og bedret hørselsevne i hverdagen.

Vi kommer til å ta direkte kontakt med hver kommune og aktuelle sykehjem med tanke på å avtale tidspunkt for gjennomføring av kursene.

Hurtiglenke: www.hlf.no/sykehjemskurs

Foto (Audioplus): Fra opplæringskurs for helsepersonell

Logo til Stiftelsen Dam
Logo til Stiftelsen Dam
Logo til Stiftelsen Dam

Tema

Dette vil bli gjennomgått på kurset

 • Presentasjon
 • Enkle kommunikasjonsteknikker
 • Praktiske oppgaver i vedlikehold av høreapparater
  • Bak øret høreapparater
  • Alt i øret høreapparater
  • Høreapparater med ladestasjon
  • Ørevoksproblematikk
  • Rens av ørepropper/domer
  • Skifte av filter
 • Rense og serviceprodukter
 • Hørselstekniske hjelpemidler
 • Rutiner for vedlikehold av høreapparater på sykehjem
 • Utdeling av servicebag for høreapparater
 • Tilgang til audiografsupport i etterkant av kurset

Helsearbeidere som deltar på kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater

Påmelding

Vi har valgt å sette maks 12 deltakere pr kurs for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål og diskusjon underveis.

Påmelding sendes til:

post@audioplus.no eller via kontaktskjema.

Påmeldingsfrist: Løpende

Ved spørsmål: Ring 990 99 779

Torunn Helen Langås

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

NettbutikkRing oss

Kontaktskjema - Bestill time