Hvordan leve med Morbus Menieres

DHK-Tema

DHK-Tema

Velkommen til ny gratis Digital Hørselskaffe, som vil omhandle det å leve med Morbus Menieres. Dette kurset passer fint for deg som allerede har fått diagnosen Morbus Menieres eller som er under utredning, samt pårørende, helsepersonell og HLF Likepersoner.

Du vil kunne lære mer om følgende tema:

 • Bakgrunn og årsak til Morbus Menieres
 • Diagnostisering og behandling
 • Hvordan leve best mulig med Morbus Menieres

Det vil bli mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakere og deltakelse er gratis.

Foredragsholder: Fredrik Goplen, overlege ved Haukeland Universistetssykehus

Arrangementet vil bli skrivetolket, og forgår på vårt digitale videorom i Whereby. Påloggingslink til videorom vil bli sendt ut til deltakere på e-post i forkant av kurset.

Max antall deltakere: 15 stk.

Ved stor påmelding vil kurset bli satt opp på nytt.

Påmelding

Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

Påmelding sendes til:

[email protected] eller via kontaktskjema.

Påmeldingsfrist: Løpende

Ved spørsmål: Ring 454 15 911

Torunn Helen Langås

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

Webshop

Kontaktskjema


  Digital Hørselskaffe for yrkesaktive

  DHK-Tema

  DHK-Tema

  Velkommen til ny gratis Digital Hørselskaffe, som vil omhandle det å leve med nedsatt hørsel og høreapparater. Dette kurset passer fint for deg som allerede er høreapparatbruker eller som skal starte med høreapparater, samt pårørende, helsepersonell og HLF Likepersoner.

  Du vil kunne lære mer om følgende tema:

  • Hvordan leve med nedsatt hørsel og høreapparater
  • Hvilke konsekvenser nedsatt hørsel kan medføre
  • Ulike tiltak for å bedre hørselsevne.

  Det vil bli mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakere og deltakelse er gratis.

  Foredragsholder: Autorisert audiograf, Jorid Løkken

  Arrangementet vil bli skrivetolket, og forgår på vårt digitale videorom i Whereby. Påloggingslink til videorom vil bli sendt ut til deltakere på e-post i forkant av kurset.

  Max antall deltakere: 15 stk.

  Ved stor påmelding vil kurset bli satt opp på nytt.

  Påmelding

  Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

  Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

  Påmelding sendes til:

  [email protected] eller via kontaktskjema.

  Påmeldingsfrist: Løpende

  Ved spørsmål: Ring 454 15 911

  Torunn Helen Langås

  Ønsker du å vite mer?

  Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

  Webshop

  Kontaktskjema


   Digital Hørselkaffe for pensjonister

   DHK-Tema

   DHK-Tema

   Velkommen til ny gratis Digital Hørselskaffe, som vil omhandle det å leve med nedsatt hørsel og høreapparater. Dette kurset passer fint for deg som allerede er høreapparatbruker eller som skal starte med høreapparater, samt pårørende, helsepersonell og HLF Likepersoner.

   Du vil kunne lære mer om følgende tema:

   • Hvordan leve med nedsatt hørsel og høreapparater
   • Hvilke konsekvenser nedsatt hørsel kan medføre
   • Ulike tiltak for å bedre hørselsevne.

   Det vil bli mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakere og deltakelse er gratis.

   Foredragsholder: Autorisert audiograf, Jorid Løkken

   Arrangementet vil bli skrivetolket, og forgår på vårt digitale videorom i Whereby. Påloggingslink til videorom vil bli sendt ut til deltakere på e-post i forkant av kurset.

   Max antall deltakere: 15 stk.

   Ved stor påmelding vil kurset bli satt opp på nytt.

   Påmelding

   Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

   Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

   Påmelding sendes til:

   [email protected] eller via kontaktskjema.

   Påmeldingsfrist: Løpende

   Ved spørsmål: Ring 454 15 911

   Torunn Helen Langås

   Ønsker du å vite mer?

   Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

   Webshop

   Kontaktskjema


    Hyperacusis, recruitment og misofoni

    DHK-Tema

    DHK-Tema

    Innhold kommer

    Påmelding

    Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

    Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

    Påmelding sendes til:

    [email protected] eller via kontaktskjema.

    Påmeldingsfrist: Løpende

    Ved spørsmål: Ring 454 15 911

    Torunn Helen Langås

    Ønsker du å vite mer?

    Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

    Webshop

    Kontaktskjema


     Forebyggende hørselstiltak mot støy

     DHK-Tema

     DHK-Tema

     Velkommen til ny gratis Digital Hørselskaffe, som vil omhandle forebyggende hørselstiltak mot støy og kraftig lyd.

     Dette kurset passer fint for deg som ønsker å vite mer om hvordan du kan beskytte din hørsel, eller for deg som innehar verv som verneombud, likeperson i HLF eller jobber i bedriftshelsetjeneste.

     Du vil kunne lære mer om følgende tema:

     • Hørsel, og hvordan støy og kraftig lyd kan gi nedsatt hørsel og tinnitus.
     • Hvilke konsekvenser nedsatt hørsel kan medføre
     • Ulike tiltak for å beskytte hørselen når du f.eks går på konsert, er på skytebanen eller har en støyfylt arbeidshverdag.

     Det vil bli mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakere og deltakelse er gratis.

     Foredragsholder: Autorisert audiograf, Jorid Løkken

     Arrangementet vil bli skrivetolket, og forgår på vårt digitale videorom i Whereby. Påloggingslink til videorom vil bli sendt ut til deltakere på e-post i forkant av kurset.

     Max antall deltakere: 15 stk.

     Påmelding: Via kontaktskjema under.

     Ved stor påmelding vil kurset bli satt opp på nytt.

     Påmelding

     Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

     Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

     Påmelding sendes til:

     [email protected] eller via kontaktskjema.

     Påmeldingsfrist: Løpende

     Ved spørsmål: Ring 454 15 911

     Torunn Helen Langås

     Ønsker du å vite mer?

     Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

     Webshop

     Kontaktskjema


      Alternative kommunikasjonsteknikker

      DHK-Tema

      DHK-Tema

      Vi ønsker velkommen til ny gratis Digital Hørselskaffe. Dagens tema er alternative kommunikasjonsteknikker, som kan være nyttig å lære om du opplever det som krevende å høre og forstå alt som blir sagt rundt deg.

      Temaet egner seg godt både for høreapparatbrukere, pårørende, helsepersonell og HLF-likemenn.

      Foredragsholder: Audiopedagog, Carita Brevik

      Carita vil snakke om alternative kommunikasjonsteknikker som munnavlesning, lyttetrening og hvor du kan få bistand på innlæring av disse teknikkene.

      Deltakelse er gratis og det vil bli mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakerne underveis.

      Arrangementet vil bli skrivetolket, og foregår på vår digital videorom, Whereby. Påloggingslink til arrangement vil bli sendt ut på e-post i forkant av arrangement.

      Maks antall deltakere: 15 stk

      Ved stor påmelding, vil temaet blir kjørt på nytt

      Påmelding

      Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

      Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

      Påmelding sendes til:

      [email protected] eller via kontaktskjema.

      Påmeldingsfrist: Løpende

      Ved spørsmål: Ring 454 15 911

      Torunn Helen Langås

      Ønsker du å vite mer?

      Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

      Webshop

      Kontaktskjema


       Bruk og vedlikehold av høreapparater

       DHK-Tema

       DHK-Tema

       Vi ønsker velkommen til ny gratis Digital Hørselskaffe, hvor temaet denne gangen vil omhandle bruk og vedlikehold av høreapparater.

       Dette kurset passer for deg som enten allerede bruker høreapparater eller som skal starte med høreapparater. Kurset passer også for pårørende, helsepersonell eller HLF Likepersoner som bistår andre med vedlikehold av høreapparater. Det vil også bli lagt opp til erfaringsutveksling blant deltakerne.

       Foreleser: Autorisert audiograf, Jorid Løkken

       Deltakelse er gratis, samt at arrangementet vil bli skrivetolket. Kurset foregår i vårt digitale videomøterom på Whereby, og påloggingslink sendes ut i forkant av arrangementet på e-post.

       Max antall deltakere: 15 stk

       Ved stor påmelding vil kurset bli kjørt flere ganger.

       Miniservicebag til høreapparater

       Påmelding

       Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

       Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

       Påmelding sendes til:

       [email protected] eller via kontaktskjema.

       Påmeldingsfrist: Løpende

       Ved spørsmål: Ring 454 15 911

       Torunn Helen Langås

       Ønsker du å vite mer?

       Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

       Webshop

       Kontaktskjema


        Den gode samtalen med familie, venner og kollegaer

        DHK-Tema

        DHK-Tema

        Vi ønsker velkommen til ny Digital Hørselkaffe, den siste før påske. Tema på kveldens arrangement er hvordan du kan mestre og oppleve den gode samtalen med familien, venner og kollegaer

        Samtalepartnere for kvelden vil være: Autorisert audiograf, Jorid Løkken, og erfaren høreapparatbruker, Carola Peckholt

        Vi vil gå gjennom ulike tema, som kan bidra til at du kan mestre samvær med familie, venner og kollegaer bedre, selv om hørsel og høreapparater ikke alltid fungerer optimalt.

        Arrangementet foregår på Whereby Videorom og blir skrivetolket. Det er åpent for inntil 100 personer. Det vil være mulig å komme med både muntlige, samt skriftlige spørsmål underveis via chatten.

        Påloggingslink: Whereby Pålogging starter fra kl. 18.30

        Velkommen!

        Påmelding

        Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

        Unntak: To åpne arrangement i desember 2021

        Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

        Påmelding sendes til:

        [email protected] eller via kontaktskjema.

        Påmeldingsfrist: Løpende

        Ved spørsmål: Ring 454 15 911

        Torunn Helen Langås

        Ønsker du å vite mer?

        Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

        Webshop

        Kontaktskjema


         Hvordan mestre tretthet og utmattelse

         DHK-Tema

         DHK-Tema

         Ønsker du å vite mer om hvordan du mestrer energitap og utmattelse i forbindelse med hørselstap?

         Foredragsholder på dette kurset vil være NLP-Coach, Yoga og meditasjonsinstruktør, Bente Steen, som selv har sykdommer som krever ro og balanse for å unngå ny utmattelse og lydsensitivitet.

         Tema for kvelden vil blant annet være:

         • Hva gjør stress med kroppen vår?
         • Hvordan påvirker stress f.eks. hørsel og syn?
         • Hvordan si fra til familie, venner og kollegaer?
         • Hvordan få dem til å forstå din situasjon?

         Bente kommer til å del av sin erfaring, samt gi gode praktiske øvelser i forhold til negative tanker, følelser og stress. Det vil bli mulighet for erfaringsutveksling blant deltakerne.

         Arrangementet foregår i vårt videorom på Whereby og vil bli skrivetolket. Påloggingslink vil bli sendt ut på e-post i forkant av kurset.

         Maks antall deltakere: 15 stk

         Ved stor påmelding vil kurset bli satt opp flere ganger.

          

         Påmelding

         Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

         Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

         Påmelding sendes til:

         [email protected] eller via kontaktskjema.

         Påmeldingsfrist: Løpende

         Ved spørsmål: Ring 454 15 911

         Torunn Helen Langås

         Ønsker du å vite mer?

         Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

         Webshop

         Kontaktskjema


          Hørselstekniske hjelpemidler

          DHK-Tema

          DHK-Tema

          Vi ønsker velkommen til ny Digital Hørselskaffe, hvor temaet denne gangen vil omhandle Phonak RogerOn-mikrofonløsning fra Sonova.

          Dette kurset passer for deg som enten allerede bruker høreapparater eller som skal starte med høreapparater. Kurset passer også for pårørende, helsepersonell og HLF Likepersoner.

          Det blir også lagt opp til erfaringsutveksling blant deltakerne.

          Foreleser: Kenneth Ervik som jobber i Sonova Norway.

          Deltakelse er gratis, samt at arrangementet vil bli skrivetolket.

          Kurset foregår i vårt digitale videomøterom på Whereby, og påloggingslink sendes ut i forkant av arrangement på e-post.

          Max antall deltakere: 15 stk.
          Ved stor påmelding vil kurset blir kjørt flere ganger.

          Påmelding

          Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

          Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

          Påmelding sendes til:

          [email protected] eller via kontaktskjema.

          Påmeldingsfrist: Løpende

          Ved spørsmål: Ring 454 15 911

          Torunn Helen Langås

          Ønsker du å vite mer?

          Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 799 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

          Webshop

          Kontaktskjema