NAV som et puslespill

Refusjon eller privatkjøp

Om

Høreapparater gjennom NAV eller privatkjøp?

AudioPlus-klinikkene har ikke refusjons – eller rekvisisjonsavtale med HELFO, RHF eller NAV. Våre konsultasjoner og høreapparatprodukter er derfor ikke en del av normaltariff, frikortsystem eller NAV-formidling, samt at reisekostnader dekkes ikke av det offentlige.

På den annen side kan vi tilby rask og kompetent hjelp, god tilgjengelighet og den gode samtalen. 

Om du ønsker å få dekket høreapparater gjennom NAV kan din fastlege henvise deg til avtalespesialist eller offentlig høresentral som har ansatt egne audiografer. Ventetid mellom 4-12 mnd på dessverre påregnes. De aller fleste velger å anskaffe høreapparater gjennom NAV-systemet, men vi har også mange kunder som velger privatkjøp av høreapparater og tilbehør utenom NAV-systemet.

Privatkjøp kan være aktuelt for deg som ønsker:

 • Fornying av dine høreapparater før du får innvilget nye etter gjeldende regelverk gjennom NAV.
 • I forbindelse med tap av høreapparater.
 • Du ønsker ikke eller har ikke mulighet til å stå i lang ventekø for å få høreapparater hos avtalespesialist som har ansatt egen audiograf.

I tillegg tilbyr vi et vesentlig bedre tjenestetilbud på oppfølging av din hørsel og høreapparatbruk i etterkant av selve høreapparattilpasningen.

Alle høreapparatbrukere står fritt til å velge å benytte frittstående audiografer til videre oppfølging i etterkant av høreapparattilpasning, uansett om de har fått høreapparatene tildelt gjennom NAV hos avtalespesialist, offentlig høresentral eller privatkjøp hos frittstående audiograf.

Ta gjerne kontakt via telefon: 990 99 779 eller kontaktskjema for videre samtale og timebestilling om du ønsker å benytte AudioPlus.

NAV som et puslespill

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

NettbutikkRing oss

Kontaktskjema - Bestill time


  Besteforeldre leker med sine barnebarn på stranda

  Priser

  Om

  Våre Priser

  Hva koster våre audiograftjenester?

  Prisene på våre audiograftjenester varierer avhengig av hva vi utfører av tjenester. Priser på våre produkter finner du på vår webshop

  Hørselstest – Enkel eller utvidet – Testmetoder: Otoskopi, Luft, Ben, tale, ubehag, tympaniometri o.l

  Fra kr 850,-  


  Anbefalingsbrev / søknader / attester – Audiogram til politihøgskole, søknad til NAV – Hjelpemiddelsentral, brev til fastlege, bedriftshelsetjeneste, fysioterapeut, offentlig høresentral eller avtalespesialist.

  Fra kr 550,- 


  Avstøpning pr øre til ørepropper/støypropper

  Fra kr 350,-


  Feilsøking og innsendelse av høreapparat til leverandør – Ved innsendelse til leverandør dekkes reparasjoner på tildelte høreapparater via NAV, av NAV. Innsendelsesperiode på 2-3 uker må påregnes.

  Fra kr 450,-


  Høreapparatservice / reparasjon – Rens av domer, propper, høytaler og mikrofon, samt bytte av diverse deler.

  Fra kr 550,-


  Høreapparatkontroll med justering – Pris vil variere etter tidsbruk og hvor mye etterjustering, oppdatering av firmware og oppkobling mot f.eks. fjernkontroll og mobiltelefon som utføres.

  Fra kr 850,-


  Rehabkontrakt for tilpasning av nye høreapparater (5 konsultasjoner) Kartlegging av behov, tilpasning og leie av hørepparat, oppkobling mot mobiltelefon, etterjustering, utdeling av serviceprodukter med mer.

  Fra kr 5200,-


  Ekstra konsultasjon i forbindelse med utprøvning av høreapparater

  Fra kr 850,-


  Rehabkontrakt for tinnitushabituering

  Fra kr 6500,-


  Oppkobling av høreapparater mot mobil eller andre hørselstekniske hjelpemidler

  Fra kr 850,-


  Pakkeløsning ved flere utførte tjenester – Hørselstest, høreapparatservice, høreapparatjustering, oppkobling mot mobiltelefon, oppdatering av firmware, leie av høreapparater o.l

  Fra kr 1200,-


  Ambulerende virksomhet/hjemmebesøk (Kommer i tillegg til vanlige takster)

  Fra kr 850,-


  Ikke møtt til time- gebyr

  kr 550,-


  Abonnement God Hørsel

  Er du høreapparatbruker og avhengig av at dine høreapparater fungerer optimalt?

  Ønsker du trygghet i hverdagen og vite at du får rask hjelp dersom uhellet er ute?

  Vi tilbyr nå Abonnement på God hørsel, ved våre klinikker på Støren og i Trondheim hvor du får:

  • Hjelp innen 1-3 virkedager
  • Hørselstest ved behov
  • Årskontroll av hørsel og høreapparater
  • Høreapparatservice med reparasjon ved behov
  • Kampanjetilbud på batterier og annet forbruksmateriale
  • Vi hjelper med din hørsel og gir deg den gode samtalen

  Abonnementet betales via avtalegiro med følgende priser:

  Måned: 350-
  Årlig: 4200,-

  For mer informasjon:

  Ta kontakt med din nærmeste AudioPlus-klinikk eller via vårt kontaktskjema

  Audiograf Helen Eik Myrvold ved AudioPlus Klæbu

  Ønsker du å vite mer?

  Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

  NettbutikkRing oss

  Kontaktskjema - Bestill time


   6 hyggelige damer fra AudioPlus med klare til å gjøre avstøp av øregang

   Ansatte

   Om

   Våre ansatte

   Her er de fantastiske folkene som utgjør Audioplus Norge

   Er du vår nye ansatt?

   Vår kompetanse

   Jorid Løkken, M’bassey Jammeh, Helen Eik Myrvold og Siren Børseth har til sammen over 20 års relevant kompetanse på blant annet:

   • Klinisk audiografarbeid i offentlig og privat sektor.
   • Tinnitushabituering individuelt og i gruppe
   • Kurs og foredrag om hørsel, høreapparater, tinnitus og forebyggende tiltak
   • Forebyggende hørselstiltak og støykartlegging i bedrifter, skoler og barnehager
   • Hørselstesting sammen med HLF Lokalt.
   • Etablering av audiografklinikker nær deg
   • Politisk arbeid i audiografforbundet.

   Audiograf M'bassey Jammeh og Jorid Løkken avholder kurs

   Ønsker du å vite mer?

   Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

   NettbutikkRing oss

   Kontaktskjema - Bestill time