Digital Hørselskaffe

Nettmøter som er sosiale og informative for personer med nedsatt hørsel og nærpersoner.

Vi ønsker gjennom dette prosjektet å videreføre og videreutvikle pilotprosjektet Digital hørselskaffe for høreapparatbrukere og nærpersoner.

Deltakerne har det siste året fått mulighet og anledning til å delta og lære mer om ulike tema innenfor hørsel, høreapparater og hørselsrehabilitering, som har medført at deres hverdag med dårlig hørsel og høreapparater kan ha blitt noe enklere. Blant annet har det deltatt mange yrkesaktive som sliter med utenforskap, utbrenthet, stress og som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. De risikerer å bli tidlig ufør pga. manglende tilrettelegging og inkludering på arbeidsplassen. Historiene er mange og sterke. Gjennom deltakelse på Digital Hørselskaffe, har de fått tips fra både foredragsholder og andre deltakere om hvordan de kan ta tak, få tilrettelegging, oppleve inkludering og få en bedre hverdag, både på fritid og i jobbsituasjon.

Dette nye prosjektets målsetting er å gi deltakere økt kompetanse om hørsel, høreapparater, hørselsrehabilitering og andre relevante tema, samt at deltakere får et digitalt sosialt treffpunkt hvor de kan møte andre mennesker i tilsvarende situasjon.

Målgruppen er høreapparatbrukere og nærpersoner som ønsker å lære mer om ulike hørselstema. Deltakere vil i hovedsak være 300-350 voksne mennesker fra hele Norge. Disse får kurs/foredrag med ulike hørselstema som blir formidlet via digitalt videomøterom. Prosjektet vil foregå fra og med april 2022 til og med mars 2023, og det vil bli gjennomført mellom 30-40 ulike kurs/foredrag.

Det forventes at både høreapparatbrukere og deres nærpersoner vil oppleve økt kompetanse og mestring rundt det å høre dårlig, bruk av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler, samt å håndtere den psykososiale delen rundt det å leve med nedsatt hørsel bedre. Via deltakelse og den gode samtale på den digitale hørselskaffen, vil de også finne en møteplass med andre mennesker i samme situasjon.