Høreapparater gjennom NAV eller privatkjøp?

AudioPlus-klinikkene har ikke refusjons – eller rekvisisjonsavtale med HELFO, RHF eller NAV. Våre konsultasjoner og høreapparatprodukter er derfor ikke en del av normaltariff, frikortsystem eller NAV-formidling, samt at reisekostnader dekkes ikke av det offentlige.

På den annen side kan vi tilby rask og kompetent hjelp, god tilgjengelighet og den gode samtalen. 

Om du ønsker å få dekket høreapparater gjennom NAV kan din fastlege henvise deg til avtalespesialist eller offentlig høresentral som har ansatt egne audiografer. Ventetid mellom 4-12 mnd på dessverre påregnes. De aller fleste velger å anskaffe høreapparater gjennom NAV-systemet, men vi har også mange kunder som velger privatkjøp av høreapparater og tilbehør utenom NAV-systemet.

Privatkjøp kan være aktuelt for deg som ønsker:

  • Fornying av dine høreapparater før du får innvilget nye etter gjeldende regelverk gjennom NAV.
  • I forbindelse med tap av høreapparater.
  • Du ønsker ikke eller har ikke mulighet til å stå i lang ventekø for å få høreapparater hos avtalespesialist som har ansatt egen audiograf.

I tillegg tilbyr vi et vesentlig bedre tjenestetilbud på oppfølging av din hørsel og høreapparatbruk i etterkant av selve høreapparattilpasningen.

Alle høreapparatbrukere står fritt til å velge å benytte frittstående audiografer til videre oppfølging i etterkant av høreapparattilpasning, uansett om de har fått høreapparatene tildelt gjennom NAV hos avtalespesialist, offentlig høresentral eller privatkjøp hos frittstående audiograf.

Ta gjerne kontakt via telefon: 990 99 779 eller kontaktskjema for videre samtale og timebestilling om du ønsker å benytte AudioPlus.

NAV som et puslespill

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

NettbutikkRing oss

Kontaktskjema - Bestill time