Tinnitus – nyttige hjelpemidler

Har du vært utsatt for høy lyd?
Opplever du pipelyder eller susing i øret?

Dette er klassiske symptomer på at du kan ha fått tinnitus, og du bør oppsøke fastlegen for konsultasjon og utredelse.

Den medisinske beskrivelsen av tinnitus er manglende samhandling mellom øret og sentrale funksjoner i hjernen, og som medfører til lyder du bare selv hører. Erfaringsmessig oppstår tinnitus av høye lyder og høy musikk, men det er mange tilfeller av tinnitus som har ukjent årsaksbilde.

Opplevelsen av tinnitus er individuell – enkelte har tinnitus i ett øre, mens andre har tinnitus i begge ørene eller på et udefinerbart sted i kroppen.

Dersom du opplever å ha fått tinnitus, som er framtredende stort sett hele tiden, er det viktig å få hjelp og få en god avklaring på hva årsakssammenheng kan være. Gjennom en tidlig avklaring og ufarliggjøring er sjansen større for å unngå kronisk tinnitusplage, samt at det er lettere å iverksette tiltak for å redusere tinnitusopplevelsen. Vi kan ikke garantere at du blir kvitt din tinnitus, men gjennom god utredning, kartlegging, tiltak, oppfølging og egeninnsats, har vi som mål å redusere aktuelle tinnitusplager helt eller delvis.

Noen aktuelle produkter som kan være verdt å prøve ut er:

  • Høreapparater med eller uten tinnitusmasker/lydgenerator
  • Høreapparater med Tinnitus Notch Therapy
  • Lydgenerator og lydpute til bruk på natt.

Våre produkter er ment for hjelpe deg som er plaget med tinnitus, og som opplever redusert livskvalitet i hverdagen. Vi benytter oss kun av produsenter med tilsvarende fokus på kvalitet og teknologi som oss selv. For deg betyr dette gode produkter med smarte funksjonaliteter.

Dessverre er det ingen garantier for å bli kvitt tinnitus, men gjennom god utredning, kartlegging, tiltak, oppfølging og egeninnsats, har vi i AudioPlus Norge som mål å redusere aktuelle tinnitusplager helt eller delvis.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe deg som er plaget med tinnitus.

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

NettbutikkRing oss

Kontaktskjema - Bestill time