Audiograftjenester

Vi tilbyr og skreddersyr topp moderne høreapparatløsning etter dine behov og livssituasjon.  Hørselstester kan utføres hos oss, før vi gjennomfører en kartlegging med tanke på utvelgelse, tilpasning og utprøvning av høreapparater. 

AudioPlus Norge med tilhørende selvstendige audiografklinikker er helprivat, som betyr at du velger å betale både for tjenester og produkter. Vi har kort ventetid og oppdatert kompetanse på de nyeste produktene som finnes. Konsultasjon hos fastlege og ØNH-lege i forkant av høreapparattilpasningen er dermed ikke nødvendig. Dette er en utmerket løsning for deg som ønsker rask hjelp. Vi kan også tilby leie av høreapparater i perioden fram til du evt. får nye høreapparater via NAV, dersom det er å foretrekke. Det er også mulig å gjennomføre fjernjustering av nye høreapparater om du ikke har mulighet til å reise til våre klinikker.

Dersom vi oppdager eller finner symptomer på at du trenger å gjennomføre ØNH-undersøkelse anbefaler vi videre henvisning til avtalespesialist via din fastlege.

Priser på våre tjenester finner du her: Pris audiograftjenester

Priser på våre høreapparater finner du her: Pris høreapparater

For mer info og timebestilling: Ring 990 99 779 eller bestill time

5- 6 konsultasjoner ved utprøvning og kjøp/leie av nye høreapparater:

 • Utvidet hørselstest og informasjon om anskaffelse av høreapparater
 • Høreapparatvurdering/kartlegging og evt. avstøpning til formstøpte propper
 • Høreapparattilpasning og informasjon om bruk og stell
 • Informasjon om høreapparatforsikring og prøveperiode
 • Tilpasning av mobileapp og evt. ekstrautstyr til mobil og TV
 • Høreapparatkontroll og justering av lydbilde og andre funksjoner etter behov
 • Ved leie av høreapparater i påvente av nye høreapparater via NAV, betales månedlig leie i tillegg til konsultasjon.
 • Avsluttende kontroll og betaling av høreapparater om du ikke ønsker å stå i lang helsekø i det offentlige.
 • Startpakke med serviceprodukter til høreapparater

1-3 konsultasjoner ved fornying av tapt høreapparat:

 • Ny hørselsetst gjennomføres ved behov.
 • Kartlegging med tanke på bestilling av høreapparat(er) og ørepropp(er)
 • Bistand på tapsmelding til forsikring ved behov
 • TiIpasning og betaling av ny(e) høerapparater og ørepropp(er)
 • Etterkontroll av lydbilde/forsterkning ved behov.

Videre oppfølging

Når du har fått tilpasset nye høreapparater, vil du få tilbud om å bli kalt inn til årskontroll for hørsel og høreapparater.

Hørselsevnen kan endre seg, samt at høreapparatene ofte kan trenge oppgradering av for eksempel:’

 • Firmware i høreapparatene
 • Skifte av propper og slanger
 • Bytte av filter og rens av mikrofoner.
 • Erfaringsnivå i høreapparatene

I tilfeller hvor hørselsevnen har blitt dårligere, etterjusterer vi på forsterkningen og andre funksjoner i høreapparatene. Det samme gjelder om hjernen din har blitt mer vant til lyd. Erfaringsnivå i høreapparatene bør da oppdateres.

Dersom høreapparatet er defekt, og vi ikke klarer å reparere det, sender vi høreapparatet inn til hovedleverandør for reparasjon. Denne typen reparasjoner dekkes i hovedsak via NAV. Du får da tilbud om å leie alternative høreapparater i perioden dine høreapparater er inne til reparasjon.

Dersom du ikke ønsker årlig innkalling til kontroll, er det mulig å bestille konsultasjon etter behov. Dette gjelder også for høreapparatbrukere som har fått tildelt sine høreapparater ved andre audiografklinikker.

Trenger du mer info? Ta gjerne kontakt via telefon 990 99 779 eller bestill time for videre samtale og bistand

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

NettbutikkRing oss

Kontaktskjema - Bestill time