Tinnitushabituering

Dersom du opplever å ha fått tinnitus, som er framtredende stort sett hele tiden, er det viktig å få hjelp og få en god avklaring på hva årsakssammenheng kan være.

Gjennom en tidlig avklaring og ufarliggjøring er sjansen større for å unngå kronisk tinnitusplage, samt at det er lettere å iverksette tiltak for å redusere tinnitusopplevelsen.

Vi har opprettet et individuelt rehabiliteringstilbud med ulike tiltak for mennesker som har framtredende tinnitus. Vi kan ikke garantere at du blir kvitt sin tinnitus, men gjennom god utredning, kartlegging, tiltak, oppfølging og egeninnsats, har vi som mål å redusere aktuelle tinnitusplager helt eller delvis. Noen aktuelle tiltak vil være:

  • Kartlegging av hørselsstatus og plagegrad
  • Presentasjon av Nevrofysiologisk forklaringsmodell for tinnitus og lydallergi
  • Tilpasning av høreapparater med Tinnitus Notch Therapy eller tinnitusmaskerfunksjon
  • Tilpasning av lydpute til bruk på natt.
  • Innlæring av avspenningsteknikker
  • Ufarliggjøring av tinnituslyden
  • Henvisning til andre spesialister ved behov

Pris:

  • Tinnituskartlegging: 1700;
  • Tinnitushabituering – 5 konsultasjoner: 5750; 

For mer info og timebestilling: Ring 990 99 779 eller bestill time

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

NettbutikkRing oss

Kontaktskjema - Bestill time