Hørselstest

Vi utfører ulike typer hørselstester i form av luft, ben og taletest, samt ubehagstest og In Situ-audiogram.

Aktuelle hørselstester er med på å bekrefte om du har normal hørselsevne eller ikke, og hørselstestene gir også en bekreftelse på hvor evt. hørselstapet ligger i hørselsorganet.

Aktuelle hørselstester kan danne grunnlag for tilpasning og etterjustering av høreapparater og/eller andre hørselstekniske hjelpemidler. Med bakgrunn i gjennomførte hørselsprøver kan vi også anbefale videre  henvisning til, og undersøkelse hos avtalespesialist innenfor ØNH.

Ta gjerne kontakt via telefon 990 99 779 eller kontaktskjema for videre samtale og avtale om hørselsprøve.

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon på 990 99 779 eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

Nettbutikk

Kontaktskjema