Digital Hørselskaffe og bakgrunn

I forbindelse med Covid-19 pandemien satte vi i gang et digitalt prosjekt som går på å gjennomføre gratis kurs rettet mot høreapparatbrukere og pårørende. Takk til Stiftelsen Dam som har vært med og finansiert prosjektet. 

I forbindelse med at samfunnet ble nedstengt, ble det slutt på alle fysiske møter, også naturlige treffpunkter for høreapparatbrukere, hvor høreapparatbrukere kunne utveksle erfaringer og få mer kunnskap om det å høre dårlig og bruk av høreapparater.

Prosjektets målsetting er derfor å gi deltakere økt kompetanse om hørsel, høreapparater, hørselsrehabilitering og andre relevante tema, samt at deltakere får et digitalt sosialt treffpunkt hvor de kan møte andre mennesker i tilsvarende situasjon.

Metoden vi bruker er å invitere høreapparatbrukere og nærpersoner til å delta på digitale arrangement med ulike tema via videoplattformen, Whereby. Det vil bli lagt til rette for bruk av skrivetolk på hvert arrangement for å sikre universell utforming.

Det utvikles og arrangeres derfor 2-3 ulike tema  pr mnd knyttet til hørsel fram til og med april 2023. Oversikten over tema, innhold og påmelding finner du nedenfor. Velkommen til å delta!

Logo til Stiftelsen Dam

Tema

Dette er noen av temaene som blir presentert på vår Digitale Hørselskaffe:

 • Å leve med nedsatt hørsel
 • Tinnitus- Habituering og mestring
 • Nye høreapparater og teknologiske løsninger
 • CI og ulike teknologiske løsninger
 • Hørselstekniske hjelpemidler
 • Hvordan mestre tretthet og utmattelse i forbindelse med hørselstap
 • Bruk og vedlikehold av høreapparater
 • Forebyggende hørselstiltak
 • Hørselskaffe for høreapparatbrukere og pårørende
 • Hørselskaffe for yrkesaktive høreapparatbrukere
 • Hørselskaffe for pensjonister
 • Yrkesaktiv høreapparatbruker og informasjon ut til arbeidsplass
 • Erfaren høreapparatbruker deler sine erfaringer
 • Erfaren CI-bruker deler sine erfaringer
 • Morbus Menieres – Årsak, behandling og mestring
 • Spør Audiografen

Oversikt over tema, innhold, dato, tidspunkt og påmelding for kommende Digitale Hørselskaffèer kan ses nedenfor på denne siden.

To damer som snakker sammen over en kopp kaffe

Aktuelle tema du kan melde deg på:

Påmelding

Vi har valgt å sette maks 15 deltakere pr tema for å sikre mulighet for god dialog, spørsmål, diskusjon og den gode samtalen.

Det vil bli tilrettelagt med skrivetolk på hvert arrangement. Ved stor påmelding, vil det bli opprettet venteliste og aktuelle tema blir kjørt flere ganger.

Påmelding sendes til:

kurs@audioplus.no eller via kontaktskjema.

Påmeldingsfrist: Løpende

Ved spørsmål: Ring 990 99 779

Torunn Helen Langås

Ønsker du å vite mer?

Om det er noe du lurer på ser vi frem til å høre fra deg. Du kan kontakte oss via telefon eller via kontaktskjema på denne siden. Du kan også finne relevant informasjon på vår nettbutikk.

Webshop

Kontaktskjema